Tradičný dom

ZMENA STRECHY A PODKROVIE RODINNÉHO DOMU

2007 - Projekt pre stavebné povolenie riešil zmenu tvaru strechy pre obývateľné podkrovie v súlade s celkovým charakterom objektu a okolitého prostredia

Návrat hore