Tradičný dom

ZÁKUTIA DOLNEJ RUŽOVEJ PRE KULTÚRU - VEREJNÉ PRIESTORY

2009 - Projekt riešil využívanie mikropriestorov jednej z najatraktívnejších uličiek v pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica pre komunitný život domácich obyvateľov a pobyt turistov. Pri príprave projektu sa využila metodika participatívneho plánovania. Ulica sa humanizovala, bola doplnená mestským mobiliárom a zeleňou. Vytvorila sa interpretácia ulice pre dospelých a deti.

Návrat hore