Tradičný dom

VODNÁ NÁDRŽ ČERVENÁ STUDŇA A OKOLIE

2012/2014 - Projekt pre územné rozhodnutie a drobnú stavbu riešil revitalizáciu vodnej nádrže Červená studňa (VN ČSa okolitej krajiny a prívod vody do VN ČS ( v spolupráci s autorom Ing. Jozefom Vorlíčkom).

Vodná nádrž Červená studňa je národná kultúrna pamiatka  patrí k chráneným technickýcm historickým objektom lokality UNESCO "Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia". Okolie VN ČS je známym východiskom turistických, bežkárskych, bicyklových a náučných chodníkov a slúži pre prímestskú rekreáciu.

Projekt riešil dopravu, usporiadanie funkcií v lokalite, prívod vody do VN ČS  a turistické zázemie s ohľadom na prírodné a historické hodnoty územia. Projekt je v realizácii.

 

Návrat hore