Tradičný dom

REVITALIZÁCIA ARCHEOLOGICKEJ PAMIATKY NKP HRADISKO MOLPÍR

2014 - AŠ riešila revitalizáciu archeologickej pamiatky NKP hradisko Molpír.

Štúdia slúžila ako podkladový materiál na predloženie žiadosti k výzve CLT01 pre program SK05 - Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva, ktorú vyhlasuje Úrad vlády SR.

Predmetom AŠ bol návrh obnovy a prezentácie objektov opevnenia hradiska, revitalizácia náučného chodníka, návrh odstavných plôch, informačného centra, kópie objektov pôvodných obydlí a regulácia plôch zelene.

 

Návrat hore