Tradičný dom

PAMIATKOVÁ OBNOVA STRECHY KMEŤOVA 2 BANSKÁ ŠTIAVNICA

2011 - Projekt  pre stavebné povolenie riešil opravu historického krovu, výmenu krytiny a  využitie podkrovia pre trvalé bývanie.

Vzhľadom na nutnosť opráv krovu a výmenu krytiny bolo optimálne zhodnotiť podstrešné priestory  a využiť ich pre ďalšie bytové jednotky. Krov bol vybudovaný pred cca 120-150 rokmi, tradičnou technológiou tesaných trámov a tesárskych spojov. Architektonické riešenie využíva princíp konzervácie stávajúceho tvaru, materiálového riešenia a detailov strechy . Vzhľadom na nové využitie podkrovia pre bytové účely uplatňuje presvetlenie strechy pomocou využitia existujúcich otvorov v nadmurovke, sady strešných okien v páse nad okrajom strechy a doplnkových oblúkových vikierov na presvetlenie druhej úrovne podkrovia. Pri návrhu oblúkových vikierov sa vychádzalo z  regionálnych znakov architektúry 19. storočia meštianskych a reprezentačných objektov.

Návrat hore