Tradičný dom

OBNOVA PALÁCOVÉHO OBJEKTU NÁM.SV.TROJICE 196/II B.ŠTIAVNICA

1996 - Zmena projektu pre stavebné povolenie riešila rozšírenie trvalého bývania a uplatnenie nových poznatkov o pamiatkových hodnotách objektu,  vlhkosť objektu a pivničné priestory a dvorovú preluku.

Návrat hore