Tradičný dom

MÝTNICA VO SV. ANTONE

2012 - Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt rieši obnovu historického objektu bývalej mýtnice a prepriahacej stanice dostavníkovej pošty pre kultúrne účely.

V objekte bude veľká sála s javiskom a balkónom a malá sála s prepojením na priestory občerstvenia a cateringu, obidve s adekvátnym hygienickým zázemím, priestory pre hercov a byt správcu.

Po obnove objektu je možnosť využívať aj nádvorie pre kultúrne podujatia, pre tieto účely je navrhnuté vo svahu vedľa objektu prírodné amfiteatrálne sedenie.

Členenie fasády vychádza  analogicky z obdobných stavieb a regionálnych znakov, architektonizuje výraz budovy v súlade s jeho funkčným využitím. 

 

Návrat hore