Tradičný dom

MÚZEUM ČIERNOHRONSKEJ LESNEJ ŽELEZNICE ČIERNY BALOG

1994 - Projekt interiéru riešil ideovú náplň, prevádzkové a technické riešenie muzeálnych priestorov v pôvodnej budove stanice v Čiernom Balogu.

Návrat hore