Tradičný dom

BANÍCKY DOM 2

2010 - Projekt  pre stavebné povolenie riešil zmenu využívania objektu z chalupy natrvalé bývanie.
Objekt sa rozšíril o zadný trakt do svahu a osadila sa nová strecha za účelom vybudovania
obytného podkrovia a zvýšenia štandardu bývania. Prízemie pôvodného historického kamenno – hlineného
domu je zachované v plnej  miere a začlenené do novejdispozície. Objekt je súčasťou Pamiatkovej rezervácie, nové riešenie objemovo a tvarovo nadväzuje na tradície stavby ľudových baníckych domov .
 

Návrat hore