Tradičný dom

BANÍCKY DOM 1

2005 - Projekt pre stavebné povolenie riešil celkovú obnovu historického baníckeho domu, rekonštrukciu fasád, rozšírenie a využívanie podkrovia. Projekt riešil celkovú rehabilitáciu vyše 250 ročného objektu , ktorý bol znehodnotený neskoršími prestavbami. Podkrovie využíva pôvodný tesaný krov, zateplenie je zhora a medzi krokvami originálnym spôsobom. Pri obnove sa zachovali všetky hodnotné historické prvky objektu patriaceho do Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica – lokality UNESCO.

Návrat hore