Tradičný dom

O firme

 Snažíme sa v čo najvyššej miere uspokojiť súčasné požiadavky investorov na  štandart  a  kvalitu  užívania stavieb a vieme , že sa to dá - historické stavby vedia  vynikajúco  slúžiť  človeku a majú  hodnoty, ktoré sú individuálne a  neopakovateľné.

 Sme presvedčení, že hodnoty tradičnej architektúry sú aktuálne aj dnes, pre  novú  výstavbu. 

 Záleží nám  na tom  aby práca ateliéru mala vysokú kvalitu vo  vzťahu k ochrane  kultúrneho  dedičstva a prírody.

 Zachovanie genia loci architektúry a jej vzťah k okoliu je  dôležitou súčasťou  našich  projektov. 

 

POSKYTUJEME

-   komplexnú projekčnú a inžiniersku činnosť  obnovy historických stavebných  objektov a národných kultúrnych pamiatok

-  územné plánovanie so špecializáciou na historické časti sídiel

-  komplexnú projekčnú a inžiniersku činnosť novostavieb v tradičnom architektonickom duchu 

-  sprostredkovanie overených remeselníkov pre realizáciu, ktorí majú bohaté skúsenosti s prácami na obnove historických budov a tiež novostavieb  ( murári, tesári, stolári, rezbári, kováči, zámočníci a iní )

 

ZABEZPEČUJEME

Predprojektovú prípravu  

stavebno-technické  prieskumy stavu objektov,zamerania, architektonické  štúdie, investičné prepočty,  

Projektovú dokumentáciu

projekty pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačné projekty, projekty sanácie vlhkosti, projekty  interiérov, rozpočty,  vizualizácie , projekty náučných trás a interpretácie kultúrneho dedičstva  

Inžiniersku činnosť

povolenie stavby, stavebný dozor  

Poradenstvo

posúdenie objektu pred kúpou

spracovanie projektov Obnov si svoj dom (grantový program MK SR pre Národné kultúrne pamiatky)

Formou externej spolupráce výkony projekčných profesií 

statika, TZB , PBS , VZT , EPS, pamiatkové, dendrologické, vlhkostné a iné prieskumy

a    posudky, záhradná architektúra

Vzdelávanie

vyzvané kurzy v oblasti obnovy historickej architektúry a urbanizmu, konzultácie 

 

Návrat hore

Cookies

Pomocou súborov cookie a údajov poskytujeme a prevádzkujeme služby, meriame návštevnosť a štatistiky webu. Pomocou ich údajov a podľa vašich nastavení budeme zobrazovať prispôsobené alebo všeobecné reklamy na internete. Voľbou tlačidla Prispôsobiť zobrazíte nastavenia vrátane možnosti odmietnuť prispôsobenie pomocou súborov cookie a informácie o ovládaní na úrovni prehliadača umožňujúce odmietnuť používanie niektorých, či všetkých súborov cookie na iné účely.

Súhlasím

Prispôsobiť