Tradičný dom

Ľudia

 

Ing. arch. Ľubica Paučulová, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Pochádza z Bratislavy, po ukončení štúdia na Fakulte architektúry STU pôsobí v Banskej Štiavnici.

Má skúsenosti z pôsobenia na Stavebnom úrade samosprávy, Pamiatkovom ústave a na Detašovanom pracovisku FA STU v Banskej Štiavnici i v neziskovom sektore.

Je koordinátorkou Manažment plánu lokality UNESCO a  absolvovala certifikované školenia k tejto problematike.

Využíva anglický a ruský jazyk.

 

Ing. arch. Viktória  Kyjovská, PhD.

Pochádza z  Banskej Štiavnice, po skončení štúdia na Fakulte architektúry STU absolvovala v Bratislave doktorandské štúdium.

Má skúsenosti z predprojektovej a projektovej prípravy obnovy pamiatok, vizualizácie projektov a tiež zaniknutej historickej architektúry.

Hovorí aktívne anglicky.

 

 

OKOLO ATELIÉRU

 

Mikuláš Bašo,  Peter Kresánek, Mikuláš Huba, Vlado Kohút, Anna Schwarzová, Pavel Gregor, Jana Gregorová, Magdaléna Kvasnicová, Naďa Hrašková, Ľubica Fillová, Katarína Vošková, Pavel Fabian, Andrea Nižňanská, Iveta Chovanová, Peter Nižňanský, Aleš Bílek ....

Návrat hore