Tradičný dom

VIRTUÁLNA PREZENTÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Projektom tohto druhu sa venuje Viktoria Kyjovská, ktorá sa problematikou sprístupňovania architektonického dedičstva prostredníctvom počítačových technológií zaoberá aj vo svojej dizertačnej práci Neinvazívne spôsoby prezentácie ruín architektúry - virtuálna prezentácia zanikajúcej architektúry.

PROJEKTY:

1) 2011 - Archeologická lokalita Kostolec - Ducové

Pre účely výskumu dizertačnej práce bola vytvorená virtuálna prezentácia archeologickej lokality Kostolec - Ducové. Online prezentácia diferencovaným spôsobom sprostredkováva kultúrny odkaz vybranej pamiatky a umožňuje virtuálnemu návštevníkovi zvoliť si vlastný spôsob získavania informácií o pamiatke. Cieľom prezentácie a samotného aplikovaného výskumu bol monitoring požiadaviek a nárokov virtuálneho návštevníka na takýto neinvazívny spôsob sprístupnenia a prezentácie kultúrneho dedičstva. Projekt je sprístupnený na stránke: http://www.kostolec-ducove.eu/

2) 2013 - Sondy do minulosti - o podobách starého Pezinka

Spolupráca s Mestským múzeom v Pezinku na výstave Sondy do minulosti, ktorá návštevníkom približuje architektonickú podobu vybraných objektov v časovom horizonte 13. stor. až súčasnosť.

Predmetom zadania bolo spracovanie hypotetických rekonštrukcií troch významých objektov vo vybraných časových horizontoch (autor V. Kyjovská), ktoré boli formou animácií inštalované v Mestskom múzeu Pezinok.

Viac info na: http://pezinok.sme.sk/c/6928815/vystava-sondy-do-minulosti-vracia-v-case.html

 

 

Návrat hore

Cookies

Pomocou súborov cookie a údajov poskytujeme a prevádzkujeme služby, meriame návštevnosť a štatistiky webu. Pomocou ich údajov a podľa vašich nastavení budeme zobrazovať prispôsobené alebo všeobecné reklamy na internete. Voľbou tlačidla Prispôsobiť zobrazíte nastavenia vrátane možnosti odmietnuť prispôsobenie pomocou súborov cookie a informácie o ovládaní na úrovni prehliadača umožňujúce odmietnuť používanie niektorých, či všetkých súborov cookie na iné účely.

Súhlasím

Prispôsobiť