Tradičný dom

TERRA BANENSIUM

Ateliér pôsobí vo výnimočnom regióne zapísanom na listinu UNESCO, poznanie krajiny a histórie je podmienkou dobrej tvorby.

Na tomto území so špecifickými prírodnými  podmienkami    je rozvinuté jedinečné   osídlenie -  „Zem baníkov“ . Vznik  a rozvoj významného urbanistického a  priemyselný komplexu     Banská Štiavnica a okolie podmienilo rudné bohatstvo Štiavnického stratovulkánu.

Krajina premenená  počas stáročí rozsiahlou hospodárskou činnosťou nadobudla nenapodobiteľný ráz. Je krásna a harmonická v spojení kultúrnych a prírodných prvkov. Má   množstvo výnimočných technických a architektonických pamiatok, príroda je  bohato druhovo rozmanitá. 

Neopakovateľný charakter krajiny je podmienený  unikátnym vodohospodársky systémom pre potreby ťažby i spracovania rúd,  využívaním zdrojov termálnych vôd, dlhodobou tradíciou lesníctva, miestneho poľnohospodárstva a ochrany prírody. Sídla  v krajine sú vytvorené v súlade s krajinným prostredím.

Lokalita je jedinečná a  prínosná pre dnešok v úspešnej   tradícii starostlivosti o krajinu, ktorá bola  dlhodobo  hospodársky využívaná.

Objavy a technické vynálezy z tejto lokality významne obohatili  poznanie celého ľudstva. Bola tu založená prvá univerzita technického smeru na svete Banícka a lesnícka akadémia.

Bližšie http://www.banskastiavnica.sk/obcan/manazment-lokality-unesco.html

Návrat hore

Cookies

Pomocou súborov cookie a údajov poskytujeme a prevádzkujeme služby, meriame návštevnosť a štatistiky webu. Pomocou ich údajov a podľa vašich nastavení budeme zobrazovať prispôsobené alebo všeobecné reklamy na internete. Voľbou tlačidla Prispôsobiť zobrazíte nastavenia vrátane možnosti odmietnuť prispôsobenie pomocou súborov cookie a informácie o ovládaní na úrovni prehliadača umožňujúce odmietnuť používanie niektorých, či všetkých súborov cookie na iné účely.

Súhlasím

Prispôsobiť